USLOVI ONLINE KUPOVINE

 

 

OPŠTI USLOVI ONLINE KUPOVINE

 

Kupovinom pretplate preko veb aplikacije Sportico prihvatate Uslove kupovine koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja primenjujemo. U aplikaciji Sportico zadržavamo pravo da bez prethodnog obaveštavanja vršimo izmene i dopune ovih Uslova kupovine.

 

KOMUNIKACIJA ELEKTRONSKIM PUTEM

 

Kada koristite aplikaciju Sportico ili nam pošaljete email poruku, komunicirate s nama elektronskim putem. Prihvatanjem uslova korišćenja i kupovine saglasni ste da s nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema vama će biti putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati preko aplikacije Sportico.

 

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o za štiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014 i 6/2016-dr.zakon) kupovina preko naše veb aplikacije Sportico, koji se nalazi na stranici sportico.rs/app  smatra prodajom na daljinu.

 

Po završetku on-line uplate preko veb aplikacije, dobićete perko e-maila potvrdu plaćanja. Ovaj potvrda sadrži vaše podatke, koje ste ostavili prilikom registracije. Tek nakon dostavljanja potvrde od strane veb aplikacije Sportico na e-mail potrošača, ugovor o prodaji se smatra zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo uplatu i zaključimo ugovor, bićete obavešteni.

 

IZJAVA O KONVERZIJI

 

Sve cene usluga, vezane za mesečnu pretplatu su finalne u trenutku porudžbine i navedene u veb aplikaciji. Sve cene su date u dinarima.

 

Sva plaćanja će se realizovati u valuti Republike Srbije, dinarima. Ukoliko za plaćanje koristite deviznu karticu, iznos za koji će Vaš račun biti zadužen se dobija konverzijom Vaše valute u dinar prema srednjem kursu Narodne banke Srbije, aktuelnom na dan plaćanja.

 

ODUSTANAK OD UGOVORA

 

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

 

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija.  Obrazac za odustanak se šalje elektronskom poštom po završetku on-line uplate preko veb aplikacije. U slučaju odustanka, popunjeni obrazac je potrebno poslati na mail adresu: office@sportico.rs

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

 

**** Sastavni deo "Uslova online kupovine pretplate" su i informacije o mogućim načinima plaćanja, postupku reklamacije, našoj odgovornosti za saobraznost robe, kao i naša politika privatnosti. Sve informacije možete videti na našoj stranici sportico.rs