POLITIKA PRIVATNOSTI

Mi cenimo Vašu privatnost i posebno vodimo računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti. Upravo iz tih razloga ovom Politikom privatnosti na transparentan i lako razumljiv način želimo da Vas informišemo o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka.

Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je privredno InfoMedica d.o.o. Beograd, ul. Paunova 57, MB: 6922449 (u nastavku „InfoMedica“ ili „mi“ ).

Ovde se nalaze informacije o svim podacima koje prikupljamo o Vama, prilikom različitih vidova saradnje, posebno podaci koje prikupljamo kada koristite našu veb aplikaciju Sportico, na stranici https://sportico.rs/app.

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših ličnih podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ('Sl. glasnik RS', br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).

U slučaju da naša aplikacija Sporico sadrži likove ka drugim internet stranicama, molimo Vas da se adekvatno upoznate sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim internet stranicama i načinom na koji ta lica obrađuju podatke o Vama. Imajte u vidu da InfoMedica nema nikakvu kontrolu nad sadržajem drugih internet stranica, te zbog toga ne možemo biti odgovorni za zaštitu Vaše privatnosti kada posećujete druge sajtove.

Ova Politika privatnosti služi da Vam objasni koje podatke prikupljamo o Vama, kako koristimo te podatke, sa kim ih delimo i kako ih štitimo, kao i da Vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa Vašim ličnim podacima a u pogledu korišćenja Vašeg naloga na veb aplikaciji Sportico. Ova Politika privatnosti dopunjuje Uslove korišćenja u delu koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka.

Sadržaj:

1. Na koji način prikupljamo Vaše lične podatke i po kom osnovu?

2. Koje lične podatke o vama prikupljamo?

3. U koje svrhe prikupljamo i obrađujemo lične podatke?

4. Ko ima pristup Vašim podacima?

5. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

6. Koje tehničke i organizacione mere koristimo da bismo zaštitili Vaše lične podatke?

7. Koja prava imate u vezi sa Vašim ličnim podacima?

8. Podaci o maloletnim licima

9. Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

1. NA KOJI NAČIN PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE I PO KOM OSNOVU?

Sve informacije koje prikupljamo dobijamo direktno od Vas, kada popunite određeni formular u okviru aplikacije Sportico.

Kada kažemo vaši „Lični podaci“ tu mislimo na sve one podatke koje nam ostavljate prilikom registracije na aplikaciju Sportico ili prilikom popunjavanja profilnih podataka u okviru aplikacije, a to su: vaše ime, prezime, e-mail adresa, korisničko ime i lozinka, IP adresa sa koje pristupate, vaša slika ako ste je ostavili, javni Facebook ili Twitter nalog ako se preko istog prijavili, kao i poruke koje šaljete dok koristite aplikaciju.

Obavezno je dostavljanje samo onih ličnih podataka koje prikupljamo za ispunjenje određenih zakonskih obaveza.

Dostavljanje ličnih podataka po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno, ali napominjemo da ukoliko nam uskratite ove podatke, u određenim situacijama možda nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo određene usluge

2. KOJE LIČNE PODATKE O VAMA PRIKUPLJAMO

REGISTRACIJA I AŽURIRANJE PERSONALIZOVANOG PROFILA: Kada odlučite da se registrujete u našoj aplikaciji, odnosno da kreirate Vaš personalizovani profil, u tu svrhu prikupljamo sledeće podatke:

Obavezni podaci:

– ime i prezime

– e-mail adresa

– lozinka

Dodatni podaci:

– pol

– datum i godina rođenja

– broj telefona

– grad/mesto stanovanja

– adresa stanovanja

Napominjemo da ni u kom slučaju ne prikupljamo posebne kategorije podataka, kao što su podaci koji se odnose na Vaše rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao ni obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka, podataka u vezi zdravstvenog stanja, seksualnog života ili seksualne orijentacije.

S obzirom da profil kreiramo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti, u svakom trenutku možete da povučete Vašu saglasnost, brisanjem profila, nakon čega ćemo obrisati sve podatke koje posedujemo o Vama.

3. U KOJE SVRHE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO LIČNE PODATKE

Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao strogo poverljive, a InfoMedica i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način.

U skladu sa važećim zakonodavstvom, koje reguliše zaštitu ličnih podataka, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke po sledećim pravnim osnovima:

– kada nam je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za zaključenje i ispunjenje ugovora po kome pristupate;

– kada nam je obrada Vaših ličnih potrebna za ispunjenje određenih zakonskih obaveza (ovde spadaju naročito podaci koje čuvamo zbog poreskih obaveza);

– kada za obradu Vaših podataka imamo legitiman interes, osim ukoliko su nad tim interesima pretežniji Vaši interesi ili osnovna prava i slobode;

– kada ste nam za obradu Vaših ličnih podataka dali saglasnost za određenu svrhu obrade, pri čemu u svakom trenutku imate pravo da datu saglasnost povučete;

Sve navedene Lične podatke o Vama prikupljamo isključivo u svrhu kreiranja vašeg naloga na aplikaciji Sportico, a na osnovu toga što otvaranjem Vašeg naloga Vi prihvatate i Uslove korišćenja istog kao i ovu Politiku privatnosti. Stoga, Vaši Lični podaci su potrebni:

– Za otvaranje korisničkog naloga

– Davanje pristupa korisničkom nalogu

– Upravljanje korisničkim nalogom

– omogućavanje zaposlenima u klubovima sa kojima ste povezani da beleže Vaše aktivnosti

– slanje poruka

– marketinške svrhe

Pored toga, Vaše Lične podatke obrađujemo na osnovu našeg Legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa korišćenjem vašeg naloga. Takođe Vaše Lične podatke, kao i podatke u vezi poruka, po istom osnovu možemo obrađivati i u slučaju eventualnih zloupotreba naloga kao i sprečavanja istih kako na nalogu tako i komentarima. Ovo uključuje i blokiranje poruka koji krše naše Opšte uslove korišćenja kao i relevantne zakonske propise.

Na kraju, Vaše Lične podatke, kao i podatke u vezi poslatih poruka, možemo otkriti ili podeliti sa određenim državnim organima ako se to od nas zahteva na osnovu zakona. Takođe iste možemo otkriti i na osnovu pisane, sudske ili druge odluke državnog organa kojom se na osnovu relevantnih propisa može omogućiti uvid u Lične podatke.

3.1. Marketinške svrhe – prijava za kontaktiranje i dobijanje obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama – Newsletter i kampanje putem broja telefona

Aplikacija Sportico će Vam prilikom kreiranja profila, ponuditi uslugu slanja obaveštenja o aktuelnim ponudama i promocijama na mail, broj telefona putem sms-a, ili mobilnih aplikacija (Viber, WhatsApp) i tom prilikom pored podataka koje ostavljate, dodatno možete da prihvatite slanje promotivnih ponuda.

Ukoliko se niste prijavili za slanje promotivnih ponuda, u svakom trenutku možete pristupiti Vašem profilu u aplikaciji Sportico i označiti da želite da primate obaveštenja na mail, putem sms-a, mobilnih aplikacija (Viber, WhatsApp).

Vašu saglasnost možete opozvati i putem Vašeg kreiranog profila u aplikaciji Sportico tako što ćete odčekirati opciju za slanje promotivnih ponuda. Opciju prijave i odjave na Vašem profilu možete koristiti u svakom trenutku, a mi ćemo postupati u skladu sa Vašim zahtevima.

3.2. Obaveštenja o plaćanju

Aplikacija Sportico će Vam prilikom kreiranja profila, ponuditi uslugu slanja obaveštenja o uplatama članarina i kritičnom periodu isticanja trajanja članarina na mail, broj telefona putem sms-a, ili mobilnih aplikacija (Viber, WhatsApp).

Ukoliko se niste prijavili za slanje obaveštenja o uplatama, u svakom trenutku možete pristupiti Vašem profilu u aplikaciji Sportico i označiti da želite da primate obaveštenja na mail, putem sms-a, mobilnih aplikacija (Viber, WhatsApp).

Vašu saglasnost možete opozvati i putem Vašeg kreiranog profila u aplikaciji Sportico tako što ćete odčekirati opciju za slanje obaveštenja o uplatama. Opciju prijave i odjave na Vašem profilu možete koristiti u svakom trenutku, a mi ćemo postupati u skladu sa Vašim zahtevima.

3.3. Profilisanje

U slučajevima kada šaljemo ili prikazujemo obaveštenja ili sadržaj koji su personalizovanog karaktera, možemo koristiti pojedine postupke koji su označeni kao „profilisanje” (odnosno, bilo koji oblik automatizovanog procesa obrade ličnih podataka koji se sastoji iz korišćenja prikupljenih podataka o ličnosti kako bismo procenili određene lične aspekte koji su u vezi sa fizičkim licem, konkretno, da bismo analizirali ili predvideli aspekte koji se tiču ličnih afiniteta konkretnog fizičkog lica, njegovog interesovanja, ekonomskog položaja, ponašanja, lokacije, pouzdanosti ili kretanja).

Na osnovu svoje analize, šaljemo ili prikazujemo obaveštenja i/ili sadržaj koji je skrojen tačno prema Vašim interesovanjima/potrebama.

Ove podatke obrađujemo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti.

3.4. otvaranje stranice aplikacije

Prilikom rada sa aplikacijom Sportico, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na naš server i sledeće podatke:

– IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,

– datum i vreme pristupa,

– ime i URL preuzete datoteke,

– internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),

– pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime Vašeg provajdera.

Navedene podatke server privremeno čuva u svrhe:

– obezbeđivanja uspostavljanja nesmetane veze,

– obezbeđivanja komfornog korišćenja naše aplikacije,

– dodeljivanje odgovarajućih korisničkih prioriteta

– procene bezbednosti i stabilnosti sistema.

Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes, koji proizlazi iz gore navede svrhe obrade podataka, budući da je to tehnički uslov za funkcionisanje aplikacije. Ove podatke ne prenosimo trećim licima. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu.

3.5. Pružanje usluga i servisa

Podaci o ličnosti se koriste u cilju pružanja usluga i servisa od momenta kada se registrujete ili prijavite u aplikaciji Sportico.

InfoMedica prikuplja sledeće:

• Kontakt podatke i druge informacije za potvrđivanje Vašeg identiteta i komunikacije sa InfoMedica. Ovo uključuje Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu e-pošte, lozinke;

• Podatke o finansijskim transakcijama po računima InfoMedica;

• Komunikaciju sa InfoMedica, uključujući poštu, e-poštu i telefonske pozive;

• Vodi evidenciju o svim podešavanjima ili komunikacijskim preferencama koje izaberete;

• Informacije od kolačića postavljenih na Vaše povezane uređaje;

• Detalje o uslugama i servisima koje koristite ili ste naručili;

• Podatke o porukama

InfoMedica prikuplja navedene podatke iz razloga:

• Pružanja usluga i servisa;

• Uređivanja međusobnih prava i obaveze InfoMedica i korisnika;

• Provere zadovoljstva korisnika;

• Provere kvaliteta usluge.

3.6. Legitiman poslovni interes

InfoMedica prikuplja i koristi podatke o ličnosti Korisnika u cilju unapređenja kvaliteta poslovanja.

• Kontakt podatke i druge informacije za potvrđivanje Vašeg identiteta i komunikacije sa InfoMedicom. Ovo uključuje Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu e-pošte, lozinke

• Podatke o finansijskim transakcijama po računima InfoMedica;

• Komunikaciju sa InfoMedica, uključujući poštu, e-poštu i telefonske pozive;

• Vodi evidenciju o svim podešavanjima ili komunikacijskim preferencama koje izaberete;

• Informacije od kolačića postavljenih na Vaše povezane uređaje;

• Detalje o uslugama i servisima koje koristite ili ste naručili;

• Podatke o komunikaciji kao što su log fajlovi i meta podaci.

InfoMedica smatra legitimnim poslovnim interesom korišćenje podataka o ličnosti u sledeće svrhe:

• Razvoj poslovanja;

• Obezbeđivanje sigurnosti i zaštite mreže;

• Naplata potraživanja;

• Ispunjavanje regulatornih i zakonskih obaveza;

• Sprečavanje i otkrivanje visokotehnološkog kriminala.

3. KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA?

InfoMedici je od izuzetne važnosti zaštita Vaših podataka o ličnosti, upravo zbog toga vodimo računa da Vaši podaci o ličnosti ne budu ustupljeni neovlašćenim licima. Unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, a kojima je u opisu posla obrada podataka o ličnosti.

U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim parterima i način zaštite i postupanja sa Vašim podacima o ličnosti obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom.

4. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE?

Lične podatke čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja podataka o ličnosti.

U slučaju kreiranja profila na našem sajtu ili prikupljanja podatka po osnovu saglasnosti, podaci o ličnosti će se obrađivati sve do brisanja korisničkog profila odnosno povlačenja date saglasnosti. Pri čemu opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Vaši lični podaci u vezi sa vašim nalogom se čuvaju sve dok je vaš nalog aktivan. Određene informacije koje smo dužni da čuvamo na osnovu zakona čuvamo i nakon deaktivacije i brisanja vašeg naloga, onoliko koliko je zakonom propisano minimalno zadržavanje tih vrsta podataka.

5. KOJE TEHNIČKE I ORGANIZACIONE MERE KORISTIMO DA BISMO ZAŠTITILI VAŠE LIČNE PODATKE?

Preduzimamo sve neophodne mere kako bi zaštitili vaše lične podatke od gubitka, zloupotrebe i neautorizovanog pristupa. Svi vaši lični podaci su pohranjeni na serverima kojima pristup ima ograničen broj autorizovanih ljudi.

6. KOJA PRAVA IMATE U VEZI SA VAŠIM LIČNIM PODACIMA?

Vaše pravo na uvid u Vaše lične podatke možete ostvariti pristupom na Vaš korisnički profil gde se nalaze sve informacije koje imamo o vama. Na istom mestu možete ostvariti i vaše pravo na izmenu ličnih podataka.

U svakom trenutku možete ostvariti vaše pravo na brisanje ličnih podataka, tako što ćete poslati pisani zahtev na adresu office@sportico.rs. Nakon toga, brišemo lične podatke o vama (izuzev ličnih podataka koje smo po zakonu dužni da čuvamo).

Na zahteve u vezi svih vaših prava u vezi sa vašim nalogom, odgovorićemo najkasnije mesec dana nakon prijema zahteva.

7. PODACI O MALOLETNIM LICIMA

InfoMedica ne obrađuje namerno podatke o ličnosti maloletne dece ispod 16 godina.

Odraslima se preporučuje da pravilno nadziru maloletnike pod svojim starateljstvom dok koriste aplikaciju Sportico, a naročito u delu gde je omogućeno ostavljanje ličnih podataka.

8. STUPANJE NA SNAGU I IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 01.03.2022.godine.

Politika privatnosti može biti izmenjena ili dopunjena, u zavisnosti od potreba i promene procesa u InfoMedici, promene zakonskih okvira ili na zahtev nadležnog organa (Poverenika za zaštitu informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

Preporučuje se da korisnici redovno prate izmene i dopune Politike privatnosti, kroz aplikaciju Sporitco.